منوی دسته بندی

معرفی کتاب

کتاب ثروتمندترین مرد بابل اثر جورج سمیوئل کلاسون

کتاب ثروتمندترین مرد بابل اثر جورج سمیوئل کلاسون ثروتمندترین مرد بابل، کتابی از یک مجموعه آموزشی درباره امور مالی با عنوان «عقل معاش و موفقیت مالی» است که با روایتی داستانی از…