منوی دسته بندی
خودکنترلی

خودکنترلی و معنای واقعی آن

     خودکنترلی  : خودکنترلی  یا پرهیز کردن توانایی مدیریت انگیزه ،احساسات  و رفتارهای یک فرد برای رسیدن به اهداف بلندمدت  هست .   خودکنترلی به چه معنی هست ؟…

کتاب ثروتمندترین مرد بابل اثر جورج سمیوئل کلاسون

کتاب ثروتمندترین مرد بابل اثر جورج سمیوئل کلاسون ثروتمندترین مرد بابل، کتابی از یک مجموعه آموزشی درباره امور مالی با عنوان «عقل معاش و موفقیت مالی» است که با روایتی داستانی از…